Privatumo politika

I. Sąvokos:

II. Bendrosios nuostatos

III. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

Vartotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti RAIBEC įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „LEISTI VISUS“, „LEISTI PAŽYMĖTUS“ ar „TIK BŪTINI“ Svetainės puslapio apačioje iškylančioje slapukų juostoje. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti.

IV. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

RAIBEC tvarko Asmens duomenis šiais tikslais:

Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus, Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info{et}raibec.lt.

V. Paskyros

RAIBEC Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes RAIBEC yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra RAIBEC Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos RAIBEC taikytinos taisyklės. RAIBEC turi šias Paskyras socialiniuose tinkluose:

  1. Raibec – Be efficient online (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook);
  2. Raibec | Be efficient online (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas LinkedIn);

VI. Asmens duomenų teikimas

RAIBEC informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

  1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
  2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis RAIBEC pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
  3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

VII. Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

VIII. Asmens duomenų apsauga

RAIBEC užtikrina, jog Vartotojo pateikiami asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo. Taip pat užtikrina, kad asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

IX. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika galioja nuo 2016 m. gruodžio 15 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai bus informuoti Svetainėje ar elektroniniu paštu.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2024-01-02.

Mes remiame

RAIBEC | Be efficient online
J. Urbšio g. 3, 35190 Panevėžys
[email protected]
+370 614 14199

© 2022 – RAIBEC | Be efficient online – skaitmeninė rinkodara. Visos teisės saugomos.