RAIBEC » BDAR » Kaip išsirinkti tinkamą “Consent Management Platform” – CMP platformą ?
,Kaip išsirinkti tinkamą “Consent Management Platform” – CMP platformą ?

Cookie Consent - Consent management platform pasirinkimas

Autorius

Paskelbta

Kokią CMP platformą pasirinkti, kuri būtų geriausia, naudingiausia, tinkamiausia?

Tai žinodami išsirinksite gerą CMP platformą, kuri užtikrins tinkamą duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo procesą, atitinkantį BDAR.

Jeigu skaitote šį straipsnį, tai tikriausiai jau žinote ir suprantate, kokią įtaką verslui turi TCF 2.2 standartas ir kas yra CMP platforma.

Atsakymą į šį klausimą turėjome rasti sau ir padėti į jį atsakyti mūsų klientams. Atsakomybė didelė. Juk nuo sprendimo ir pasirinkimo priklausys mūsų ir mūsų klientų ateitis. Pasirinkimas lems kainą, kurią teks sumokėti už platformą, jos diegimą, aptarnavimą ir klaidas, nuostolius ar netekimus, kuriuos patirsime pasirinkę netinkamą sistemą. Tai nėra tik formalus sistemos pasirinkimas tik tam, kad patenkintume įstatymais aprašytą įsipareigojimą tinkamai tvarkyti klientų duomenis. Tai ir tinkamas duomenų rinkimas, ir jų fiksavimas kaip “Google Analytics” taip ir reklaminėse kampanijose paremtose dirbtiniui intelektu.

Tai duomenys ir statistika turinti kritinę reikšmę priimamiems sprendimams rinkodaroje ir reklaminių kampanijų našumui. Netinkamas, arba per mažas tinkamų duomenų kiekis, klaidins ir mus, ir dirbtinį intelektą priimant tinkamus sprendimus publikuoti reklamines kampanijas, o tai atsilieps jų efektyvumui ir atsiperkamumui. Jeigu biudžetai reklaminėms kampanijoms nėra dideli, tai 10% prastesnė reklaminių kampanijų kokybės nepadarys didelių nuostolių trumpuoju laikotarpiu, nors ilguoju laikotarpiu jau gali turėti ir reikšmingų pasekmių. Ten, kur naudojami didesni biudžetai reklamoms, pasirinkimas yra reikšmingas, ir atsakomybė pasirenkant platformą yra labai didelė.

CMP sistemų pasiūla yra tikrai didelė. Žemiau straipsnyje rasite ir nuorodą į TCF 2.2 standartą palaikančias ir sertifikuotas CMP sistemas. Tokių sistemų straipsnio rašymo metu buvo galima suskaičiuoti apie 80. Užtikrinti geriausią pasirinkimą ir subjektyviai pasirinkti galėjome tik patys, realiai išbandydami didesnį tokių CMP sistemų kiekį.

Mėnesį RAIBEC agentūroje turėjome projektą “CMP”. Taip ir vadinome “CMP project” mėnuo. Visą mėnesį dirbome su skirtingos paskirites ir dydžio tinklalapiais. Keturi mūsų specialistai bandė skirtingas CMP platformas. BDAR specialistas tikrino kiekvienos CMP platformos suderinamumą bendram Europos Sąjungos duomenų apsaugos reglamentui, atitikimą TCF 2.2 standartui, platformos paleidimui, parametrizavimui ir renkamų duomenų administravimui. Duomenų analitikas buvo atsakingas už sistemų techninį diegimą, integraciją tinklalapiuose.

Analitiko užduotis buvo įvertinti kiekvieną sistemą pagal kokybišką duomenų rinkimą, fiksavimą ir suderinamumą su duomenis renkančiomis programomis kaip “Google Analytics”, “Google Ads”, “Meta Ads”, “Linkedin Ads” ir kitomis. Reklamos specialistai turėjo taikyti renkamus duomenis per CMP ir rasti būdus kaip įmanoma švelniau, neprarandant reklaminių kampanijų našumo, pereiti prie reklamų valdymo, tinklalapyje įdiegus CMP sistemą.

Dėl didelio sistemų kiekio, atsirinkome 9 pasaulyje populiariausias CMP sistemas. Visą mėnesį vyko CMP platformų mokymai, sertifikacijos, testavimai, neveikimo, klaidų ir sprendimų ieškojimai, bendravimas su sistemų aptarnavimo centrais, kol išryškėjo tam tikros tendencijos.
Išgryninome 23 kriterijus, turinčius reikšmės CMP sistemos pasirinkimui. Sukūrėme sistemos pasirinkimo metodiką ir procesą. Galiausiai supratome esminius kriterijus, kuriais vadovaujantis yra didžiausia tikimybė, kad pasirinksite gerą CMP sistemą.

3 pagrindiniai dalykai sėkmingam cookie consent valdymui:

Paskirkite atsakingą asmenį

Tai nauja atsakomybė, kuria turi pasirūpinti kiekviena organizacija, paskiriant atsakingą asmenį. Atsakingų institucijų tikrinimo metu turėsite pateikti vartotojų, patvirtinusių savo sutikimą rinkti apie juos duomenis sąrašą. Sąrašas turi būti prižiūrimas ir nuolatos atnaujinimas pagal nustatytus standartus ir reikalavimus. Jeigu neturite pakankamai kompetentingo asmens pilnai įdiegti ir palaikyti slapukų – renkamų duomenų valdymo politikos paslaugas galite patikėti agentūrai, bet atsakingas asmuo iš Jūsų pusės, kontroliuojantis agentūros paslaugų teikimą, vistiek reikalingas.
Už visą procesą atsakingas asmuo turi:

 • Išmanyti BDAR ir kitus duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus rinkose, kurių vartotojams teikiate paslaugas.
 • Žinoti TCF 2.2 standarto reikalavimus ir išmokti naudotis pasirinkta CMP platforma.
 • Užtikrinti nuolatinį žinių atnaujinimą duomenų apsaugos įstatymuose ir standartuose.
 • Renkami duomenys greičiausiai bus naudojami ir rinkodaros sprendimams priimti ir reklaminėms kampanijoms publikuoti ir galbūt tinklalapio funkcionalumui gerinti. Todėl jų tikslumas yra susijęs su duomenų pateikimu į tokias sistemas kaip “Google Analytics”, “Google Ads”, “Meta Ads” ar kitas platformas. Todėl turi būti užtikrintas tinkamas technologinis skirtingų sistemų suderinamumas ir duomenų pateikimas į jas.
 • Tai nauja sritis ir dauguma platformų dar yra vystymo stadijose, todėl su visomis pasitaikė nesklandumų ar iššūkių suderinamumui. Didžioji dauguma platformų aptarnavimą suteikia tik anglų kalba. Atkreipkite į tai dėmesį, kad atsakingam asmeniui gali reikti bendrauti angliškai.

Mūsų rekomendacija yra, kad už sutikimų valdymo platformos parinkimą, integravimą ir palaikymą būtų atsakingas Jūsų įmonės rinkodaros, skaitmeninės rinkodaros arba duomenų apsaugos, arba už internetinę svetainę atsakingas asmuo ir tai darytų su išorinių specialistų pagalba. Į šį procesą turės įsijungti visi specialistai, kurie valdo priemones, organizacijos tinklalapyje renkančias bet kokius duomenis apie vartotojus ir jų veiksmus tinklalapyje. 60% – 70% organizacijų, tvarkantis taip vadinamą “Cookie Consent” – vartotojų sutikimų rinkti informaciją – administravimą, susidurs su šiais įrankiais arba jų poreikiu ir papildomoms kompetencijoms:

 • Viena iš CMP platformų;
 • “Google Analytics”;
 • BDAR ir kiti papildantys Europos Sąjungos ar vietiniai teisės aktai;
 • TCF standartu;
 • “Google Tag manager”;
 • Viena iš tinklalapio TVS sistemų (WordPress, PrestaShop, Magento ar kita);
 • Viena iš reklamos platformų (Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads ar kita).

Kad viskas tinkamai veiktų, reikės suderinamumo tarp visų šių sistemų ir kažin ar rasite, visas šias kompetencijas ir žinias viename asmenyje.

Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad bet kuri iš naudojamų sistemų gali atsinaujinti bet kuriuo metu arba specialistai gali pakeisti bet kurios iš jų parametrus, kurie pakeis duomenų apie vartotojus rinkimo taisykles, kiekius ar parametrus. Labai tikėtina, kad po tokių atnaujinimų gali sugriūti integracijos ir duomenų apsikeitimai tarp sistemų. Antra – tokie pakeitimai turi būti sukontroliuoti t.y. apie juos turi būti žinoma ir atitinkamai turi būti pakoreguota ir organizacijos slapukų ir/ar privatumo politika.

CMP pasirinkimo kriterijai

Mums testuojant pasirinktas platformas išryškėjo akcentai ir kriterijai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti renkantis sau tinkamą platformą.

Keli prioritetiniai faktoriai renkantis CMP:

Atitiktis teisės aktams

Ar platforma pritaikyta tvarkyti duomenis pagal Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos šalių ir/ar kitus tarptautinius duomenų apsaugos teisės aktus (pvz. CCPA). Galvokite apie tai, kokiose rinkose siekiate lankytojų ir vartotojų. Tinklalapis turi atitikti ne tik Jūsų faktinės buvimo vietos reikalavimus, bet tos rinkos vartotojų reikalavimus, iš kurios jie ateina į Jūsų tinklalapį. Tinklalapio lankytojams iš JAV yra taikomi JAV reikalavimai ir, atsižvelgiant iš kurios valstijos jie yra, gali būti papildomų reikalavimų. Todėl teisiškai turėtumėt atitikti tos valstijos duomenų apsaugos įstatymus. Išskyrus tuos atvejus, kai JAV pilietis faktiškai naudojasi ES rinkai skirtomis paslaugomis būdamas Europos Sąjungos erdvėje – tada jo duomenims pradedamas taikyti BDAR.

Galiausiai, jei renkate ES piliečių duomenis, įsitikinkite, kad platforma duomenis saugo ES esančiuose serveriuose. Priešingu atveju, saugant duomenis šalyse už ES ribų atsiranda papildomi teisiniai reguliavimai ir kyla duomenų nutekinimo rizika (pvz. duomenys saugomi JAV serveriuose tampa prieinami JAV tikrinančioms institucijoms).

Patogumas vartotojui

Kasmet vartotojams vis labiau rūpi jų privatumas, pradeda domėtis kaip tvarkomi jų duomenys. Todėl sutikimų valdymo platforma turi būti patogi vartotojui ir suteikti pilnas galimybes savo sutikimą keisti, susipažinti su privatumo politika, naudojamais slapukais ir pan. Be to, svarbu ir tinkama kalba pateikta informacija, ypač kai dirbama su užsienio auditorija.

Nepamirškite, kad platforma naudosis ir administratorius. Jeigu platforma turi gerą ir tikslų slapukų skenerį, kuris tinkamai identifikuoja tinklalapyje naudojamus slapukus, administratoriui reiks mažiau laiko palaikyti atitikimą standartams ir reikalavimams, o taip atitinkamai pigiau kainuos personalo ištekliai. Kai kuriais atvejais už CMP platformą verta mokėti daugiau, nes daugiau sutaupoma sistemos administravimui, nei naudojant pigesnes CMP platformas.

Palaikymas ir atnaujinimai

Pasirinkta platforma turėtų būti reguliariai atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kad būtų užtikrinamas saugumas ir veikimo stabilumas. Tam turi įtakos CMP kūrėjo patirtis, reputacija, dydis, aptarnavimo reakcija.

Analitikos galimybės

Įsitikinkite, ar platformos ataskaitos yra išsamios, atitinka jūsų poreikį. Taip pat, ar pateikiama analitika apie pačius sutikimus (kiek atsisakė, kiek sutiko) ir pan. Patikrinkite ar aiškiai pateikiami vartotojų patvirtinusių sutikimus sąrašai ir kokiems duomenims rinkti yra pateikti sutikimai, kada pateikti sutikimai. Sutikimai rinkti duomenis turi būti periodiškai atnaujinami, nes jų galiojimas yra ribotas. Vartotojo sutikimas straipsnio rašymo metu max. galioja ne ilgiau kaip 12 mėn., bet kiekvienoje EU šalyje jis gali būti nustatytas ir trumpesnis. Pavyzdžiui, Prancūzijoje jis yra 6 mėn. Tad svarbu ar platforma suteikia galimybę keisti sutikimų atnaujinimo intervalą.

Funkcinės galimybės

Jeigu valdote ne vieną tinklalapį išbandykite, ar patogu valdyti skirtingus domenus. Galbūt jums bus svarbu automatiškai sugeneruojamas privatumo politikos ar sutikimų valdymo platformos tekstas lietuvių ar kita kalba. Ar Jūsų pasirinktame plane yra geolokacija, jei naudojate daugiau nei 1 kalbą svetainėje arba orientuojatės į kelias rinkas. “Cookie Consent” arba “Slapukų politika” tinklalapyje, kartu su tinklalapyje naudojamais slapukais ir kokius duomenis renkate, turi būti nurodyti visomis tinklalapio kalbomis. Geros ir kokybiškos CMP platformos turi didesnius sąrašus kalbų pasirinkimui su vertimais. Savaime aišku, kiekvieną vertimą reikia peržiūrėti, nes kartais jie gali būti išversti pažodžiui naudojantis vertimo programomis.

O gal turite ir svetainę, ir mobilią aplikaciją? Tada įrankis turi turėti galimybę valdyti sutikimus tiek web, tiek iOS ar Android platformose.

Kainodara

Sutikimų valdymo platformos naudoja skirtingus rodiklius, pagal kuriuos nustato kainą. Paprastai, svarbiausias rodiklis yra domenų skaičius. Dalis platformų nustato kainą pagal sesijų ar lankytojų srautą. Dar kita dalis – pagal puslapių skaičių. Pažymėtina, kad nors ir neretai pagal kitus kriterijus kaina būtų mažesnė, bet platformos pateikiamas slapukų skeneris peržiūri tik ribotą skaičių puslapių (o puslapiai nebūtinai reiškia kiek puslapių yra tinklapyje – jei naudojate žymas, kaip pavyzdžiui bloge, jų URL nuorodos į kitas tinklapio vietas bus vertinamos kaip puslapiai). Todėl norint, kad būtų patikrintas visas tinklapis, reikėtų įvertinti ir kiek kiekvienas planas siūlo patikrinti puslapių. Taigi kainų apskaičiavimo modeliai labai skirtingi, bet praktika rodo, kad galiausiai išeina labai panašiai ir skirtumas sudaro dešimtyje ar dešimtyse eurų per mėnesį.

CMP vertinimas ir pasirinkimas

Geriausias būdas vertinti yra išbandyti pačiam arba pasitikėti rekomendacijomis. Jeigu renkatės rekomendacijas pasitikrinkite, kokią patirtį ir kompetencijas turi rekomendatorius. Rinkoje yra daug rekomenduojančių vieną ar kitą CMP sistemą, bet dauguma jų tėra apsiriboję jų diegimu tinklalapyje, o ne realiai išbandę ir juo labiau naudojo ar vertino surinktus duomenis skirtingose platformose. Būkite atsargūs, nes nuomonių yra įvairių ir daug, o kiek jos yra pagrįstos teks vertinti Jums.

Jeigu pasirenkate variantą išbandyti savarankiškai, tai atkreipkite dėmesį, kad: ne visi sutikimų valdymo įrankiai turi lengvai prieinamas trumpo laikotarpio bandomąsias versijas (angl. Trial version). Dėl kai kurių įrankių išbandymo reikės užsiregistruoti (angl. Schedule a Demo) iš anksto, o atsakymo gali tekti laukti ir 2 savaites. Todėl neatidėkite šio žingsnio paskutinei minutei. Jūs turite laiko, bet į jį įeina ir pasirinkto įrankio pritaikymas įmonės reikmėms.

Sutikimų valdymo platformos diegimą galima atlikti keliais būdais: per Google Tag Manager arba pačioje svetainėje (per TVS ar jos įskiepius) arba diegiant tiesiogiai į tinklalapio programinį kodą. Mes rekomenduojame tai daryti per Google Tag manager. Nepatyrusiam vartotojui diegimas per Tag Manager gali būti sudėtingesnis, bet ilgainiui toks diegimas leidžia geriau kontroliuoti įvairius pasikeitimus ir yra mažiau priklausomas nuo programuotojų daromų pakeitimų pačiame tinklalapyje.

Atkreipkite dėmesį į tai, kokią slapukų duomenų bazę jau turi platforma. Kuo didesnė duomenų bazė, tuo mažiau bus darbo Jums, nes pati platforma automatiškai suras ir priskirs slapukus kategorijoms ar pateiks jų aprašymus. Tai reiškia, kad su kai kuriomis platformomis gali tekti daugiau priskirinėti slapukus kategorijoms ar juos aprašyti rankiniu būdu.

Bet kuriuo atveju, jei sunku išsirinkti, orientuokitės į valdymo patogumą ir funkcinį atitikimą jūsų poreikiams. Idealu, jei įvertinsite verslo strategiją ir potencialius didesnius poreikius ateityje. Pasikeitus ar padidėjus poreikiams, prieš tai pasirinktą paprastesnę platformą gali tekti keisti. Pačios sutikimų valdymo platformos save vertina arba kaip į smulkų verslą orientuotas, arba į dideles įmones ir korporacijas. Vienos skirtos tik sutikimų valdymui, kitos turi įvairias integracijas ir išplečia galimybes valdyti visą organizacijos duomenų politiką.

Praktikoje: Mūsų rekomendacija pasirenkant ir valdant Consent Management platformą

Suprantame, kad ne visi turi laiko gilintis ir turi galimybių patys užsiimti sutikimų valdymo platformos paieška, testavimu ir pasirinkimu. Mes patys ištestavome 9 pasaulyje populiariausias platformas. Čia rasite sąrašą mūsų testuotų platformų, apie kurias pateikiame ir savo įžvalgas bei rekomendacijas: “9 pasaulyje populiariausios cookie consent management CMP platformos

Rekomenduojame

BDAR auditas

BDAR ir TCF 2.2
standarto atitikties auditą

Tinklalapio paruosimas BDAR ikona

BDAR ir TCF 2.2 standartu pagrįstą internetinės svetainės paruošimą


Apie autorius

Remigijus Kuliešius
Remigijus Kuliešius
Remigijus Kuliešius yra aukšto lygio skaitmeninės rinkodaros profesionalas, kurio patirtis šioje srityje siekia beveik du dešimtmečius nuo 2005 metų. Jis ne tik yra giliai įsitraukęs į šios srities naujovės, bet ir aktyviai dalijasi žiniomis, rašydamas straipsnius apie skaitmeninės rinkodaros strategijų kūrimą, rinkodaros efektyvumą ir našumą prestižiniuose leidiniuose, tokiose kaip M360 ir BZN Start. Be to, jis yra žinomas pranešėjas daugelyje rinkodaros renginių, kur dalinasi geriausia praktika ir įžvalgomis. Tačiau jo indėlis neapsiriboja tik verslo pasauliu. Remigijus taip pat mentoriauja jauniems verslams Lietuvos inovacijų agentūroje, padedant jiems augti ir klestėti naudojant skaitmeninės rinkodaros strategijas.
Mes remiame

RAIBEC | Be efficient online
J. Urbšio g. 3, 35190 Panevėžys
[email protected]
+370 614 14199

© 2022 – RAIBEC | Be efficient online – skaitmeninė rinkodara. Visos teisės saugomos.